ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Send us your details with a brief description of your query and a personal adviser from HWI will get in touch with you as soon as possible.

Γραφείο


H.W. International Group
Σκουζέ 10
Τρίτος Όροφος
ΤΚ: 185 36 Πειραιάς
Ελλάδα


Email: info@hwint.gr

View map

Derry Provatos – Managing Director
Telephone: +30 210 4512165
Mobile: +30 6932211126
Email: derryprovatos@hwint.gr

Nick Pelecanos – Assistant Director
Telephone: +30 210 4512165
Mobile: +30 6946968801
Email: nickospelecanos@hwint.gr

Panos Orfanos – Marine Division
Telephone: +30 210 4512165
Mobile: +30 6946011720
Email: panosorfanos@hwint.gr


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more